SDR-logo-v4-275x172
bg-grijs

Rechtszekerheid Digitaal

Onze samenleving digitaliseert in hoog tempo. Steeds meer producten en diensten worden afgenomen via internet. Dat is gemakkelijk en snel, maar kent ook risico’s. Bijvoorbeeld op het vlak van beveiliging en identificatie. Ook in de notariële beroepspraktijk vinden steeds meer ICT-toepassingen hun weg. In het werk van notarissen vormen rechtszekerheid en vertrouwelijkheid de belangrijkste uitgangspunten. Daarom moeten alle ICT-producten en -diensten die notarissen gebruiken, voldoen aan hoge kwaliteitseisen. 

De Stichting Rechtszekerheid Digitaal draagt bij aan betrouwbare ICT-toepassingen in de notariële praktijk, onder meer door het opstellen van  normenkaders.