SDR-logo-v4-275x172
bg-grijs

Werkwijze

De Stichting Rechtszekerheid Digitaal (SRD) is een onafhankelijke stichting opgericht door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in Den Haag. Het bestuur van de stichting bestaat uit experts uit de notariële beroepspraktijk en een specialist op het gebied van ICT, informatieverwerking en informatiebeveiliging.

Wat doet de Stichting?
De Stichting Rechtszekerheid Digitaal heeft de volgende drie opdrachten:

  1. Het ontwikkelen en bewaken van normen en richtlijnen voor het gebruik en de toepassing van digitale producten die worden gebruikt in de professionele dienstverlening waarbij het notariaat betrokken is.
  2. Het verstrekken van certificaten van goedkeuring aan digitale producten die aan de vastgestelde normen voldoen.
  3. Het onderzoeken van trends die voor de ontwikkeling van de bovengenoemde normen van belang kunnen zijn. 

Voor wie?
De stichting is in november 2014 opgericht en werkt op dit moment nog exclusief voor het notariaat. Dit kan in de toekomst veranderen. Ook de klanten van notarissen hebben baat bij het werk van de stichting. Voor alle betrokkenen is het belangrijk zeker te weten dat gegevens veilig verwerkt worden en dat vertrouwelijke informatie vertrouwelijk blijft.

Activiteiten van de SRD
Op dit moment richt de SRD zijn aandacht op twee thema’s:

  • Het ontwikkelen van generieke richtlijnen voor informatiebeveiliging
  • Het ontwikkeling van richtlijnen voor specifieke toepassingen. De eerste daarvan is een richtlijnen voor een dienst waarbij notarissen digitale ID’s uit kunnen geven.